Проверка на ваучер v2

Ако ваш клиент ви представи ваучер от Rio.bg, удостоверяващ извършено авансово плащане, оттук можете да проверите дали посочената в него сума действивтелно е платена и дали са изпълнени всички условия на офертата.

Попълнете в двете полета двата шестцифрени номера, отбелязани под баркода на ваучера, предоставен от клиента.

+ Провери още ваучери

Проверка на ваучер по платежна разписка

Ако ваш клиент ви представи платежна разписка от Изипей АД, удостоверяваща извършено плащане за ваучер от Rio.bg, оттук можете да проверите валидността на плащането и номера на ваучера.

Няма извършено плащане към този платежен код.