В момента сме ви локализирали в гр. София. Изберете вашия град от тук.

Офертата, която разглеждате в момента е за гр. Варна

90-минутен масаж на цяло тяло + длани, стъпала и глава с топли вулканични камъни и натурални етерични масла по избор, от Център за красота Hypnotic

90-минутен масаж на цяло тяло + длани, стъпала и глава с топли вулканични камъни

2490 лв. 49.00лв.

Купи Ваучер

90-минутен масаж на цяло тяло + длани, стъпала и глава с топли вулканични камъни и натурални етерични масла по избор, от Център за красота Hypnotic

 • 49.00лв
 • 24.10лв
 • 49%

Офертата изтича след:

  • 00часа
  • 00минути
  • 00секунди
 • ??? Купени ваучери
24.90лв.
Пол­зи­те от ма­са­жа са ком­п­лек­с­ни, тъй ка­то той вли­яе вър­ху фи­зи­чес­ка­та и емо­ци­о­нал­на част на ор­га­низ­ма ед­нов­ре­мен­но. Център за красота Hypnotic ви предлага ваучер на промо цена, за да се поглезите с:

90-минутен масаж на цяло тяло + длани, стъпала и глава с топли вулканични камъни и натурални етерични масла по избор - за 24.90лв, вместо за 49лв.

Условия за ползване:

• Валидност на ваучера: до 30 Януари 2019г.
• Масажите се извършват от жена масажист-терапевт.
• Всеки клиент може да закупи неограничен брой ваучери за себе си или за подарък.
• След закупуване на ваучер е необходимо предварително записване на час, на посочените в контакти телефони.
• Необходимо е да предоставите разпечатан ваучер на доставчика на услугата.

Любопитно:

Ма­са­жът с топ­ли вул­ка­нич­ни ка­мъ­ни съ­че­та­ва енер­гий­но­то въз­дейс­т­вие на вул­ка­нич­на­та маг­ма, ма­ну­а­лен (ръ­чен) ма­саж, ре­лак­си­ра­ща му­зи­ка и коз­ме­тич­ни про­дук­ти с из­ця­ло при­ро­ден със­тав. Ос­но­ва на то­зи ме­тод са т.нар. енер­гий­ни те­ра­пии, ко­и­то имат за цел да пре­мах­нат дис­ба­лан­са и да под­по­мог­нат сво­бод­ния по­ток на жиз­не­на енер­гия през тя­ло­то. Той пре­мах­ва енер­гий­ния дис­ба­ланс, улес­ня­ва кръ­во­об­рaще­ни­е­то и лим­ф­ния ток и по­доб­ря­ва при­то­ка на кис­ло­род към клет­ки­те. В ре­зул­тат на то­зи ма­саж от ор­га­низ­ма се из­х­вър­лят ток­си­ни­те.

Пол­зи­те от ма­са­жа са ком­п­лек­с­ни, тъй ка­то той вли­яе вър­ху фи­зи­чес­ка­та и емо­ци­о­нал­на част на ор­га­низ­ма ед­нов­ре­мен­но. “При то­зи вид ма­саж на­ма­ля­ват хро­нич­ни­те бол­ки глав­но в мус­кул­на­та и ске­лет­на сис­те­ма, ба­лан­си­ра се цир­ку­ла­тор­на­та и нер­в­на сис­те­ма, сти­му­ли­ра кръ­во­об­рa­ще­ни­е­то и ме­та­бо­лиз­ма, тя­ло­то се де­ток­си­ки­ра, по­ни­жа­ва се зна­чи­тел­но ни­во­то на стрес и ор­га­низ­мът се до­веж­да до дъл­бо­ко със­то­я­ние на ре­лак­са­ция”, при ма­са­жа се пос­ти­га и мно­го до­бър ес­те­ти­чен ефект -  ко­жа­та по­доб­ря­ва бля­съ­ка и елас­тич­ност­та си, по­ра­ди по­ви­ше­но­то кръ­во­об­рa­ще­ние и де­ток­си­ка­ция.

Ма­са­жът не тряб­ва да се при­ла­га при хо­ра, ко­и­то имат ди­аг­нос­ти­ци­ра­ни съ­деч­носъ­до­ви за­бо­ля­ва­ния, бъб­реч­на и чер­нод­роб­на не­дос­та­тъч­ност, ос­те­о­по­ро­за, миг­ре­на, епи­леп­сия, ди­а­бет, кож­ни ек­зе­ми и ра­ни. От не­го не мо­гат да се въз­пол­з­ват бре­мен­ни­те же­ни и де­ца­та.

Офертата е предоставена от Салон за красота Хипнотик

Център за красота Hypnotic е истински оазис на съвършенството. Тук може да се възползвате от различни услуги, като масажи, маникюр, педикюр, ноктопластика, фризьорски услуги и козметика. Гарантирано е доброто обслужване и индивидуален подход към всеки клиент. В Център за красота Hypnotic медицинският педикюр включва обработка и лечение на мазоли, кокоши тръни, изрязване на навътре врасли нокти със специализирани инструменти, а също и цялостно почистване и оформяне на ноктите и ходилата. В центъра може да се възползате от перфектна ноктопластика и декоративно лакиране.

Адрес и Контакти

 • гр. Варна ул. Каймакчалан 5
 • 0884 *** ***, 0884 *** ***
  • Понеделник до Неделя
  • 09:00 - 19:00
Салон за красота Хипнотик Карта

вход в Rio.bg

За да оставите коментар трябва да сте логнат потребител!
Нямате регистрация, направете го тук.
Забравена парола

За 2357  дни публикувахме 43,353 оферти и Ви спестихме 19,195,617 лв. 

вход в Rio.bg

За да оставите коментар трябва да сте логнат потребител!
Нямате регистрация, направете го тук.
Забравена парола