Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни

1 Обща информация

От 25 Май 2018г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка. В качеството си на администратор на лични данни, Рио.БГ отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата само необходими за сключване на договор, и ги пази отговорно и законосъобразно. “Групо Медия” ООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 Април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

2 Информация относно Администратора на лични данни

 • Наименование “Групо Медия” ООД
 • ЕИК/БУЛСТАТ: 202096161
 • Седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. Княз Черказки № 38 ет.1 ап.1
 • Адрес за упражняване на дейността: гр. Пловдив, ул. Княз Черказки № 38 ет.1 ап.1
 • Данни за кореспонденция: гр. Пловдив, ул. Княз Черказки № 38 ет.1 ап.1
 • E-mail: gdpr@rio.bg
 • Телефон.: 0884 193 579

3Информация относно компетентния надзорен орган

 • Наименование: Комисия за защита на личните данни
 • Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 • Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 • Телефон: 02 915 3 518
 • Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
 • Уеб сайт: www.cpdp.bg

4Какво представляват личните данни

По новия регламент (ЕС) 2016/679 („GDPR”)  лични данни са всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице (като електронен адрес, имена, възраст, дата на раждане, телефон и други).

Рио.БГ не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

 • разкриват расов или етнически произход
 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации
 • генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

5Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

Чл. 1. (1) Рио.БГ събира и обработва Вашите лични данни във връзка с продажба на ваучери и сключване на договори с дружеството на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679, и по-конкретно въз основа на следното:

 • Изрично получено съгласие от Вас като клиент
 • Изпълнение на задълженията на Рио.БГпо договор с Вас
 • Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Рио.БГ
 • За целите на легитимния интерес на Рио.БГ.

6Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

Чл. 2. (1) Рио.БГ събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на нашите услуги и за сключване на договор с дружеството, както и за записване за участие в нашите събития, включително за следните цели:

 • Създаване на профил и осигуряване на пълна функционалност при предоставянето на услугите ни
 • Регистрация на участник в събитие, организирано от Рио.БГ
 • Счетоводни цели
 • Статистически цели
 • Изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга
 • Изпращане на информационни съобщения, съобщения за промени в услугата, препоръки за подобряване на използването на платформата, нови и ъпгрейди и др.
 • Подобряване и индивидуализиране на услугата чрез предлагане на подходящи за Вас оферти, събития и други продукти и услуги, които могат да са от интерес за Вас
 • Предоставяне на техническа поддръжка чрез тикет система или кол център
 • Създаване на електронен виртуален портфейл.

(2) Рио.БГспазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

 • Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност
 • Ограничение на целите на обработване и свеждане до минимум на събираните данни
 • Ограничение на съхранението с оглед нуждите за предоставяне на услугата
 • Поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

(3) При обработването и съхранението на личните данни, Рио.БГможе да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните законови интереси:

 • Изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, и други държавни и общински органи.

7Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява Рио.БГ?

Чл. 3. (1) Рио.БГизвършва следните операции с личните данни за следните цели:

 • Регистрация на потребител в уебсайта и изпълнение на договор за продажба на ваучери
 • Регистрация на потребител, с цел достъп до пълна функционалност на представяните оферти в Рио.БГ
 • Изпращане на информационни съобщения, които се отнасят до подобрения или промени в услугите и изтичащи услуги, съгласно договора за предоставяне на услугата
 • Изпращане на информационен бюлетин (нюзлетър) до клиентите, които са заявили, че желаят да получават

(2) Рио.БГобработва следните категории лични данни и информация за следните цели и основания:

 • Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, електронна поща, адрес за доставка, телефон) Тези данни се събират с цел: Регистрация на потребител,създаване на поръчка за ваучери и осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него, включително при изразено желание – за изпращане на бюлетини и рекламни съобщения или оферти за закупуване на ваучери. С приемането на общите условия и регистрация в уебсайта и закупуване на ваучери, между Рио.БГ и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR
 • Ако желаете да допълните Вашия профил, можете да попълните в него данни за местоположение, пол и интереси. Тези данни се използват за цялостно допълване на информация за потребителя и неговия потребителски акаунт. С приемането на общите условия и регистрация в уебсайта и закупуване на ваучери, между Рио.БГ и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.
 • При влизане в нашия уебсайт или във Вашия профил, Рио.БГ събира данни за използвания IP адрес, браузър, вид устройство и геолокация. Всички тези данни се събират за подобряване на сигурността на услугата и локализация на интерфейса, статистически и маркетингови проучвания. Обработването на тези данни е необходимо за изпълнение на договор, по който субектът на данните е страна - чл. 6, ал. 1, б. (б) на GDPR. До създаването на профил на потребителя, IP адресът се събира на основание осъществяване на легитимните интереси на администратора – чл. 6, ал. 1, б. (е) от GDPR
 • Ваши данни за издаването на фактура на физическо или юридическо лице – Ако желаете да Ви бъде издадена фактура в качеството Ви на физическо лице или юридическо лице, следва да предоставите своя единен граждански номер или данните на юридическо лице. Тези данни се с приемането на общите условия и регистрация на уебсайта, или при сключването на писмен договор, между Рио.БГи Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

8Срок на съхранение на личните Ви данни

Чл. 4. (1) Рио.БГ съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила ви в уебсайта. След изтичането на този срок, Рио.БГ полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.

(2) Рио.БГ Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед легитимни интереси на Рио.БГ или друго обстоятелство.

(3) Рио.БГ съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на вашата регистрация.

9Предаване на вашите лични данни за обработване

Чл. 5. (1) Рио.БГ може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на други обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

(2) Рио.БГ Ви ще ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни

1Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

Чл. 6. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от Рио. БГза конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез попълване на формата във Вашия профил или чрез искане в свободен текст изпратено до фирмата администратор на лични данни.

(2) Рио.БГ може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

(3) С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на регистрацията Ви за използване на услугите, Вашият акаунт ще стане неактивен

2Право на достъп

Чл. 7. (1) Вие имате право да изискате и получите от Рио.БГ потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

(2) Вие имате право да получите достъп до данните, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

(3) Рио.БГ Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

(4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но Рио.БГ си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

3Право на коригиране или попълване

Чл. 8. Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно през Вашия профил в уебсайта или с отправяне на искане до Рио.БГ.

4Право на изтриване или така нареченото право „да бъдеш забравен“

Чл. 9.(1) Вие имате правото да поискате от Рио.БГ изтриване на свързаните с Вас лични данни, а Рио.БГ има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин
 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването им
 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество
 • Личните данни са били обработвани незаконосъобразно
 • Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС, което се прилага спрямо Рио.БГ

(2) Рио.БГ не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

 • За спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени
 • По причини от обществен интерес
 • За установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

(3) За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете писмено искане, изпратено до Рио.БГ, както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните преди Рио.БГ

(4) Рио.БГ не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

5Право на ограничаване

Чл. 10. Вие имате право да изискате от Рио.БГ да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, в следните случай:

 • Оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Рио.БГ да провери точността на личните данни
 • Обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено
 • Рио.БГ не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции
 • Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Рио.БГ имат преимущество пред Вашите интереси.

6Право на преносимост

Чл. 11. (1) Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на Рио.БГ, директно през Вашия профил или с искане по имейл.

(2) Вие можете да поискате от Рио.БГ директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо и не крие риск за вашите лични данни.

7Право на получаване на информация

Чл. 12. Вие можете да поискате от Рио.БГ да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Рио.БГ може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

8Право на възражение

Чл. 13. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Рио.БГ, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

9Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

Чл. 14. (1) Ако Рио.БГ установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети за защита на личните ви данни.

(2) Рио.БГ не е длъжен да Ви уведомява, ако:

 • Е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността на личните ви данни
 • Уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

10Лица, на които се предоставят личните ви данни

Чл. 15. За използване на закупените от вас ваучери регистрация, Рио.БГ предава необходимата информация към съответното физическо или юридическо лице , който обработва Вашите данни като администратор .

Чл. 16. Администраторът не извършва трансфер на вашите данни към трети държави.

11Други разпоредби

Чл. 17. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

 • Наименование: Комисия за защита на личните данни
 • Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 • Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 • Телефон: 02 915 3 518
 • Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
 • Уеб сайт: www.cpdp.bg

Чл. 18. Ако съгласието се отнася за трансфер, Администраторът описва възможните рискове за трансфера на данните към трети държави при липсата на решение за адекватна защита и подходящи средства за защита.

Чл. 19(1). Когато възлагате на Рио.БГ да обработва лични данни на трето лице за целите на използването на услугата, Рио.БГ действа в качеството на обработващ личните данни.

(2). В случаите по ал. 1, Рио.БГ действа единствено по Ваша инструкция като ползвател на услугата и само доколкото може да има контрол върху личните данни, които Вие обработвате. Рио.БГ няма контрол върху съдържанието и данните, които Вие като ползвател на услугата избирате да зареди в услугата (включително ако тези данни включват или не лични данни). В този случай Рио.БГ няма роля в процеса на взимане на решение дали ползвателят използва услугата за обработка на личните данни, за какви цели и дали същите са защитени. Съответно, отговорността на Рио.БГв този случай се ограничава до 1) съобразяване с инструкциите на ползвателя на услугата съгласно договора и общите условия и 2) предоставянето на информация за услугата и функционалностите чрез нейния интерфейс.

Политика за използване на бисквитки (Cookie Policy)

Сайтът на Рио.БГизползва бисквитки, които са важни за коректната му работа. Посещавайки нашия сайт, Вие приемате използването на бисквити. 

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

Видове бисквитки, които използваме:

 • Задължителни бисквитки

  Тези бисквитки са необходими за коректната работа на уебсайта. Например, с тези бисквитки ви показваме информацията на нашия сайт на правилния език, а цените - спрямо валутата и ДДС за съответната държава. Такива бисквитки са също тези за включване на кеширане, за активация на тестов магазин при услугата Shopiko и др.

 • Аналитични бисквитки

  Благодарение на тези бисквитки ние следим посещаемостта на нашия сайт и можем да анализираме доколко нашите потребители работят лесно с него (бисквитки на Google Analytics). Тези бисквитки не ни дават никаква информация за вашите лични данни. Те ни показват кои страници от сайта ни сте разгледали, дали сте посетили сайта ни през мобилно или десктоп устройство и други анонимни данни. За Google Analytics използваме също анонимизиране на IP адресите посредством _anonymizelp. Максималният период, в който пазим аналитичните данни в Google Analytics е 50 месеца.

 • Функционални бисквитки

  Тези бисквитки Ви позволяват да използвате пълната функционалност на сайта ни, да гледате видеата в него, да ни пишете на чата, както и да запомняте предпочитания език, на който да се зарежда информацията на нашия сайт.

 • Бисквитки за прецизно таргетиране

  Тези бисквитки съдържат информация за това как сте използвали нашия сайт и могат да бъдат задействани от наши рекламни партньори. Те не съхраняват лична информация. Благодарение на тях няма да ви бъде показвана информация, която е нерелевантна за вас. Това са динамични бисквитки на Facebook, Google, Adform, Adwise и др.

Настройките на бисквитките, които получавате от нашия сайт, можете да направите в браузъра, който използвате. Имайте предвид, че ако ограничите някои видове бисквитки, е възможно сайтът ни да не работи напълно коректно и да не можете да използвате пълните му функционалности.

Лични данни и Социалните мрежи

Достъпът Ви до социалните мрежи като Facebook, Google +, YouTube, Twitter и други такива, предвижда отделна регистрация и приемане на общите условия на тези сайтове. Групо Медия не отговаря за защитата на личните Ви данни при приемането на тези общи условия. Моля да се запознаете подробно с общите условия на тези сайтове.

Данни за контакт

АКО ЖЕЛАЕТЕ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС ПО ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА ИЛИ ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИ ДАННИ В ГРУПО МЕДИЯ, МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС ПО СЛЕДНИТЕ НАЧИНИ:

 • На имейл адрес: gdpr@rio.bg
 • По пощата: гр. Пловдив, ул. Княз Черказки № 38 ет.1 ап.1
 • Длъжностното лице за защита на данните

За 4302  дни публикувахме 109,381 оферти и Ви спестихме 24,370,456 лв. 

вход в Rio.bg

За да оставите коментар трябва да сте логнат потребител!
Нямате регистрация, направете го тук.
Забравена парола